Markten

Doelgroep en Markten

De zorg voor Openbare Orde en Veiligheid is een van de meest kenmerkende taken van de overheid. De burger vertrouwt erop dat de overheid zijn veiligheid waarborgt. Daarom gaat er veel aandacht uit naar rampenbestrijding, crisismanagement en terrorisme. Van Haren Management helpt daarbij.

Als gevolg van toenemende spanningen in de wereld ontwikkelt Defensie zich snel tot een uiterst moderne organisatie. Innovatie in moderne Communicatie- en Netwerksystemen spelen daarbij een belangrijke rol.  Van Haren Management helpt daarbij.

De politieke inzichten veranderen voortdurend. Gemeenten en Ministeries krijgen steeds meer taken toegeschoven. Burgers sneller een antwoord. Van Haren Management helpt daarbij.

De afgelopen 25 jaar heeft Van Haren Management een veel kennis en ervaring opgebouwd in:

 • Openbare Orde en Veiligheid (Politie, Brandweer en Ambulancezorg)
 • Defensie;
 • Gemeenten en ministeries.

Bij al deze organisaties is een brede en diepgaande kennis opgebouwd van Ketenintegratie, Informatie-uitwisseling, Organisatie-opbouw en Inrichting van werkprocessen.

Voorbeelden Openbare Orde:

Van Haren Management voerde projectmanagement voor:

 • Opzetten en inrichten van Beheerorganisaties voor Politie, Brandweer en Ambulancezorg waarbij zowel tactisch als ook functioneel beheer een belangrijke rol speelt.
 • Opzetten en inrichten van Uitwijk en Fallback organisaties waarbij continuïteit van vitale bedrijfsprocessen (24/7) van buitengewoon belang is voor meldkamers van politie, brandweer en ambulancezorg.
 • Onderzoeken van het Digitaal Bewijs waarbij essentiële zaken onderzocht zoals “Wat is een Digitaal Bewijs?”, “Hoe komen we eraan? En hoe komt dat tot stand?”, “Wat is de juridische waarde daarvan? ” en “Hoe borgen we de kwaliteit, integriteit en authenticiteit?
 • Onderzoeken Digitale Tracering van Bewijsmateriaal. Met behulp van innovatieve RFID technieken is een sluitend logistiek ketenproces opgesteld zodat bewijsmateriaal overtuigend ingezet kan worden tijdens de rechtsgang.
 • Uitrol communicatie systeem C2000 is communicatienetwerk voor hulpverleners van politie, brandweer, marechaussee en ambulancezorg. In dit omvangrijke project heeft Van haren Management verschillende functies uitgevoerd.

Voorbeelden Defensie

Van Haren Management voerde projectmanagement voor:

 • Het project Herinrichting Antenne Locaties. In opdracht van het ministerie van Defensie worden 12 antenne locaties gereduceerd naar 6. Daartoe worden locaties afgestoten, heringericht en nieuw ingericht. Een omvangrijke operatie.
 • Project Aanpassing Klein Boven Water schepen. In opdracht van het ministerie van Defensie worden 18 KBW eenheden voorzien van de nieuwste Netwerken, Satelliet communicatiesystemen en Radiocentrales. Een uiterst complex project.
 • Project Nieuwbouw schepen. In opdracht van het ministerie van Defensie zijn nieuwe marine schepen aangekocht. Aan boord van deze schepen komen buitengewoon innovatieve communicatie en ICT systemen. Coördinatie, just in time en aansturing waren belangrijke elementen in dit omvangrijke project.