Kwaliteit

Onderscheidend vermogen

Project- en programma management is meer dan alleen het opstellen van een PID, Plan van Aanpak, planningen en begrotingen.

Van Haren Management onderscheidt zich op vier fronten:

  • Visie: samen met de opdrachtgever op basis van trends …..nieuwe concepten ontwikkelen;

  • Kennis van zaken: ten diepste weten en doorgronden ……..waar het daadwerkelijk omgaat;

  • Passie: de drive en het doorzetting vermogen ………………om voor het eindresultaat te gaan;

  • Empathie: borgen dat de implementatie ook haalbaar is.

Van Haren Management zorgt ook voor het bewaken van de voortgang, het opzetten van actieprogramma’s, het strategisch meedenken met opdrachtgever, het scherp houden van teamleden en toeleveranciers en tot slot bovenal het realiseren van het beoogde resultaat.

De combinatie van bovengenoemde aspecten heeft de afgelopen 25 jaar tot vele succesvolle oplossingen en mooie resultaten geleid.

Business ontwikkeling

De Business Ontwikkeling van een organisatie bepaalt de slagkracht en daarmee de continuïteit van de onderneming.

Van Haren Management is sterk in Business Ontwikkeling en werkt op het snijvlak van Innovatie, Organisatie en Duurzaamheid.

Belangrijke trends in technologie zijn:

  • The Internet of Things (IoT). Het via internet koppelen van alledaagse apparaten die, los van menselijke inmenging, communiceren en zelfstandig beslissingen nemen op basis van actuele data.
  • Blockchain is een nieuwe technologie waarmee partijen automatisch en gecontroleerd betrouwbare transacties kunnen uitvoeren. De technologie ondersteunt sterke logistieke toepassingen in allerhande omgevingen.
  • De keerzijde van alle technologische innovaties leiden tot een toename van risico’s. Informatieveiligheid en de integriteit zijn daarom onlosmakelijk gekoppelde aan bovenstaande technologische ontwikkelingen.

Van Haren Management wordt gevraagd en is betrokken bij recente IT innovaties.