Doelgroep

Doelgroep voor Van Haren Management

De afgelopen 25 jaar heeft Van Haren Management een veel kennis en ervaring opgebouwd in:

 • Openbare Orde en Veiligheid (Politie, Brandweer en Ambulancezorg)
 • Defensie;
 • Gemeenten en ministeries.

Van Haren Management heeft veel kennis en ervaring opgebouwd in innovatieve projecten in de Informatie Technologie.

Het handhaven van Openbare Orde en Veiligheid is een belangrijke taak van de overheid. Innovatieve projecten in Informatie Technologie zijn nodig om de moderne maatschappelijke ontwikkelingen in criminaliteit, crisismanagement en cybercrime voor te zijn. Ketenintegratie  en Informatie-uitwisseling zijn sleutelbegrippen. Van Haren Management voerde projectmanagement voor:

 • Opzetten en inrichten van Beheerorganisaties voor Politie, Brandweer en Ambulancezorg waarbij tactisch en functioneel beheer een belangrijke rol spelen.
 • Opzetten en inrichten van Uitwijk en Fallback organisaties. Continuïteit van vitale bedrijfsprocessen (24/7) zijn van buitengewoon belang voor geïntegreerde meldkamers van politie, brandweer en ambulancezorg.
 • Onderzoeken van het Digitaal Bewijs waarbij essentiële zaken onderzocht zijn zoals “Wat is een Digitaal Bewijs?”, “Hoe komen we eraan? En hoe komt dat tot stand?”, “Wat is de juridische waarde daarvan? ” en “Hoe borgen we de kwaliteit, integriteit en authenticiteit?
 • Onderzoeken van Digitale Tracering van Bewijsmateriaal. Met behulp van innovatieve RFID technieken is een sluitend logistiek ketenproces opgesteld zodat bewijsmateriaal overtuigend ingezet kan worden tijdens de rechtsgang.
 • Uitrol communicatie systeem C2000 is communicatienetwerk voor hulpverleners van politie, brandweer, marechaussee en ambulancezorg. In dit omvangrijke project heeft Van Haren Management verschillende functies uitgevoerd.

Als gevolg van toenemende spanningen in de wereld ontwikkelt Defensie zich snel tot een uiterst moderne organisatie. Innovatie in moderne Communicatie- en Netwerksystemen spelen daarbij een belangrijke rol. Van Haren Management heeft veel kennis en ervaring opgebouwd in innovatieve projecten in de Communicatie- en Netwerksystemen. Van Haren Management voerde  projectmanagement voor het:

 • Project Herinrichting Antenne Locaties. In dit project zijn 12 radiocommunicatie locaties gereduceerd naar 6. Locaties zijn afgestoten, heringericht en nieuw ingericht. Een complexe operatie waarbij continuïteit in dienstverlening een belangrijke rol spelen.
 • Project Aanpassing Communicatie Marine schepen. 18 Marine schepen voorzien van de nieuwste Netwerken, Satelliet communicatiesystemen en Radiocentrales. Een uiterst geavanceerd project.
 • Project Nieuwbouw schepen. Nieuwe marine schepen voorzien van buitengewoon innovatieve communicatie en ICT systemen. Coördinatie, just in time en aansturing van leveranciers waren belangrijke elementen in dit omvangrijke project.

Politieke inzichten veranderen voortdurend. Gemeenten en Ministeries krijgen daardoor steeds meer taken toegeschoven. Daarbij is het belangrijk om burgers sneller en actueler te informeren.

Innovatieve projecten voor de inzet van Social media, Portals en mobiele communicatie. Van Haren Management voerde  het projectmanagement voor:

 • De Dienst Milieu en Bouwtoezicht (gemeente Amsterdam).De Dienst Milieu en Bouwtoezicht is het centrale aanspreekpunt voor burgers, ondernemers en bestuurders voor milieu en bouwen in Amsterdam. Van Haren Management verzorgde het project management voor informatie voorzieningen naar 56 gemeentelijke bedrijven (keteninformatie).
 • Inlichtingenbureau van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Inlichtingenbureau is een non-profit organisatie met de wettelijke taak gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken op het gebied van de sociale zekerheid. Het Inlichtingenbureau coördineert de elektronische gegevensuitwisseling tussen alle Nederlandse gemeenten en andere ketenpartijen. Van Haren Management was de grondlegger voor het ontwerp en de inrichting van de Stichting Inlichtingenbureau.